Webtail Internet Services, gevestigd aan Gloriantplantsoen 122, 2805XH Gouda, is verantwoordelijk voor de opslag, beveiliging & verwerking van persoonlijke gegevens op www.virus-registratie.nl.
Contactgegevens:
W: https://www.webtail.nl
A: Gloriantplantsoen 122, 2805XH Gouda
Joost van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Webtail, domein-eigenaar van virus-registratie.nl. Hij is te bereiken via info@webtail.nl

Persoonsgegevens die wij opslaan, beveiligen en verwerken

Webtail registreert uw persoonsgegevens wanneer u een formulier t.b.v. een eventueel contactonderzoek invult. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij registreren:

 • Datum & tijd ontvangen formulier
 • Locatienaam gekoppeld aan het formulier
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens gezondheidscheck (indien ingeschakeld)
 • Gegevens contactonderzoek (indien ingeschakeld)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Virus-registratie registreert geen persoonsgegevens bij gebruik van de website, anders dan voorgenoemde formulieren. Er worden geen cookies gebruikt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webtail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie locatiebezoeken t.b.v. eventueel contactonderzoek GGD
 • Het kunnen verwijderen van persoonsgegevens op basis van verstreken tijd t.o.v. registratietijd (14 dagen)

Geautomatiseerde besluitvorming

Webtail neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webtail) tussen zit.

Webtail gebruikt de volgende, lokale computerprogramma’s of -systemen

 • Beveiligde Filezilla browser
 • Google Authenticator App voor beveiligde toegang database
 • Microsoft Excel voor gegevensoverdracht bij (aangevraagd) contactonderzoek GGD

Externe systemen gebruikt door Webtail

 • SQL-database met één gebruiker
 • WordPress CMS

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle persoonlijke gegevens geregistreerd door virus-registratie.nl worden 14 dagen bewaard. Er worden geen back-ups of kopieën gemaakt. 14 dagen na registratie kan er dan ook geen aanspraak gemaakt worden op inzage van persoonsgegevens, eenvoudigweg omdat ze niet meer aanwezig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webtail verstrekt uitsluitend aan lokale GGD’s op schriftelijke aanvraag. Schriftelijke aanvragen worden 2 jaar bewaard en zijn ter inzage beschikbaar voor iedereen (op aanvraag).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website virus-registatie.nl gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webtail en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webtail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Webtail wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webtail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Webtail via info@webtail.nl.

Webtail heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevensbestanden op lokale systemen van Webtail zijn beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden.
 • Toegang tot de database van virus-registratie.nl is voorzien van een Two-Factor Authentication (2FA).
 • Alle formulieren op virus-registratie zijn voorzien van ReCaptcha v3 om misbruik te voorkomen.
 • Enkel de functionaris Gegevensbescherming (Joost van der Laan) heeft toegang tot het systeem.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding bij gebruik van formulieren op www.virus-registratie.nl. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Die kunt u stellen aan Webtail, via info@webtail.nl.